אינטרנט גולד קווי זהב בע"מ

ביום 24.12.2020 הורה כבוד השופט חגי ברנר על כניסתו לתוקף של הסדר הנושים של חברת אינטרנט גולד קווי זהב בע"מ ועל מינויו של עורך הדין דודי פרץ מרחוב בן גוריון 2 ברמת גן לנאמן ההסדר לצורך הפעלה וניהול של קופת ההסדר. סמכויותיו של נאמן ההסדר תהיינה סמכויות של בעל תפקיד נאמן לפי חלק ב' לחוק חדלות פירעון.

עו"ד דודי פרץ, נאמן הסדר נושים

דודי פרץ, עו"ד הנאמן לביצוע הסדר הנושים חברת אינטרנט גולד קווי זהב בע"מ דרך בן גוריון 2 רמת גן (מגדל בסר 1 קומה 18) טלפון : 03-7553898 , פקס : 03-7553899